แมลงภู่คำงาแกะ

เครื่องรางแมลงภู่คำงาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ (ลงชาด)

แมลงภู่คำงาแกะ

แมลงภู่คำงาแกะ คือเคื่องรางทรงคุณค่าของคนไทยใหญ่ แกะขาธรรมดา อุดปรอท ตัวนี้เป็นตัวเมีย

ขนาดยาวสองจุดสองเซนติเมตร รูปแบบศิลป์พบเจอได้น้อย ลงชาดบางบาง เลี่ยมทองพร้อมใช้แบบสวยงาม

ร้าน :คนเมือง ล้านนา…