กบกินเดือน

กบกินเดือน ต้องบูชาช่วยอุดรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์

กบกินเดือน (ราหูอมจันทร์)

กบกินเดือน ใครที่เก็บเงินไม่อยู่ มีเงินเท่าไรก็หมดไปกับของสุรุ่ยสุร่าย ต้องบูชาเครื่องรางไลลาตัวนี้ หรือที่หลายคนเรียกว่า ราหูอมจันทร์ เค้าว่ากันว่าจะช่วยอุดรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์ หรือหากใครกำลังจะดวงตก ทำอะไรก็ผิดพลาดไปซะหมดก็สามารถช่วยได้

กบกินเดือน