ปรอทกรอ กรุเชียงแสน

ปรอทกรอ กรุเชียงแสน เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว

ปรอทกรอ กรุเชียงแสน

ปรอทกรอ กรุเชียงแสน อานุภาพ “ปรอทกรอ” แต่โบราณ บอกไว้ชัดว่า ทำยาก ฝังไว้ที่กลางวัด กลางวัง ทำให้เจริญงอกงามขึ้น มีทรัพย์โภคสมบัติเพิ่มมากมีทวีคูณ เตือนภัยอันตราย ข้าศึก ผู้ร้าย ปัญหา อุปสรรค ไม่สามารถเข้ามากระทบได้ เหมือนเกราะแก้วป้องกันภัยทั้งปวง…