เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ

เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ

เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ

เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ เป็นอิทธิวัตถุชั้นหนึ่ง เตือนใจให้สะดุ้งกลัวภัยที่มองไม่เห็น ถ้าหากบุคคลใด มีไว้เป็นสมบัติ นำติดตัวโดยคาดไว้
กับเอวหรือโดยประการอื่น ย่อมปกป้องภยันตรายได้ทั้งปวง ป้องกันคุณไสยยาสั่ง, แก้เหตุร้ายให้กลับกลายเป็นดี, พร้อมทั้งแคล้ว
คลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ เป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาด มหาอุดคงกระพันทุกประการ คุ้มกันเสนียดจัญไร
คุณไสย ยาสั่งและการกระทำย่ำยี ทั้งหลาย…