พระสมเด็จวัดระฆัง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์พระ พุทธลักษณ์งดงามที่สุดในประเทศ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์พระ พุทธลักษณ์งดงามที่สุดในประเทศ พระองค์นี้เป็นพระที่ใช้แม่พิมพ์เดียวกับพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์ดังที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังในตำนานซึ่งมีนามว่า “องค์ลุงพุฒ” เป็นพระ

ที่ยอมรับกันมายาวนานแล้วว่า เป็นพระที่สวยที่สุดในประเทศไทย “พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ องค์ลุงพุฒ เป็นพระประจำตัวของเพื่อนรัก โป้ยเสี่ย คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์ เป็นพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตา

ราม พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ที่ ๔ เอกลักษณ์ของแม่พิมพ์มีกรอบกระจกและมีเกศทะลุซุ้ม…